inspiration by membership
Lidmaatschap


Met een lidmaatschap van Business Club Maselant wordt je lid van een succesvolle netwerkorganisatie die al vele jaren haar meerwaarde heeft bewezen. De meetings zijn inhoudelijk altijd van topkwaliteit en je ontmoet contacten van jouw eigen niveau.

Algemene voorwaarden

Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar. De kosten voor het lidmaatschap zijn 425 euro per jaar, inclusief drank en eten tijdens de meetings. Als je gedurende het kalenderjaar lid wordt, ontvang je een factuur die wordt berekend naar rato van het aantal kwartalen dat nog rest in het lopende jaar.

Criteria

Voor het lidmaatschap van Maselant, gelden de volgende criteria:

  • Uw bedrijf is gevestigd in de Westelijke Mijnstreek óf u bent daar zelf privé woonachtig
  • Uw bedrijfsactiviteit behoort tot de industrie óf zakelijke dienstverlening
  • U bent zelf eigenaar, directeur of managementlid met aanzienlijke eindverantwoordelijkheid
  • U wordt persoonlijk lid, dit lidmaatschap is niet overdraagbaar
  • Uw lidmaatschap geldt tot wederopzegging

Opzegging lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap kan alleen per kalenderjaar. De opzegging dient uiterlijk op 31 december binnen zijn, schriftelijk of per e-mail aan secretariaat@maselant.nl Wanneer het lidmaatschap in de loop van het kalenderjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.

Lid worden?aanmelden